Nieuws

C.E.O.-Limburg Voka family business center


Maatwerk voor de gepassioneerde familiale ondernemer

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en C.E.O.-Limburg verenigen hun krachten en richtten het C.E.O.-Limburg Voka family business center op. Zo creëren ze samen de ultieme ondersteuning voor eigenaars-ondernemers. Door de samenwerking ontstaat een uniek palet aan diensten voor de gepassioneerde ondernemer. Dit krachtdadig netwerk van, voor en door eigenaars-ondernemers biedt een optimale ondersteuning aan familiale ondernemers die heel belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in onze regio. 

Limburg heeft nood aan familiale ondernemers, ze vormen de ruggengraat van de Limburgse economie. Net zoals bij de sluiting van KS en Philips, ontstonden er na de sluiting van Ford heel wat familiale ondernemingen. Dit zorgt voor een exponentiële groei van het aantal starters in Limburg. 

Maatwerk 

Familiale ondernemers hebben specifieke noden die verschillen van die van andere bedrijven. Denk maar aan de oprichting van het bedrijf. En wat als de kinderen niet voor de opvolging zorgen? Welke stappen zet je voor een correct verloop van de overdracht zonder iemand te benadelen? De ondersteuning en begeleiding bij deze vragen is maatwerk. Daarom hebben Voka – Kamer van Koophandel Limburg en C.E.O.-Limburg het C.E.O.-Limburg Voka family business center opgericht.

Pleasure and business

C.E.O.-Limburg, de club van eigenaars-ondernemers, heeft in haar twaalfjarig bestaan een bijzondere dienstverlening opgebouwd om de netwerking en vriendschap tussen Limburgse eigenaars-ondernemers te stimuleren. Naast activiteiten met informele contacten is er ook ruim plaats voor kennisoverdracht in de OndernemersUniversiteit. Hier wisselen de passionele ondernemers ervaringen uit en verruimen ze persoonlijke inzichten in thema’s zoals marketing, financiën, sales en professionalisering.

1 + 1 = 3

Francis Wanten, voorzitter Voka – KvK Limburg: “Voka – Kamer van Koophandel Limburg is het netwerk bij uitstek voor alle ondernemers en ondernemingen en heeft steeds nauw samengewerkt met C.E.O.-Limburg die zich steeds exclusief gericht heeft op eigenaars-ondernemers. Deze unieke samenwerking is heugelijk nieuws voor het ondernemerschap! De bundeling van het netwerk en expertise maakt namelijk dat één plus één gelijk is aan drie. Want naast de gekende dienstverlening van beide organisaties zullen we garant staan voor tal van nieuwe producten. Er komt een uitgebreide werking rond overdracht en overname met info- en inspiratiesessies maar ook diverse kort- en langlopende trajecten om familiale ondernemingen te ondersteunen.”

Van, voor en door eigenaars-ondernemers

Bart Balis, voorzitter C.E.O.-Limburg Voka family business center: “Door de bundeling van de krachten kunnen we onze leden veel beter ondersteunen. Als klankbord door en voor familiale eigenaars-ondernemers willen we de kwaliteit van het familiaal ondernemerschap in Limburg verhogen door kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen. Hiervoor wordt onder andere een OndernemersCouncil opgestart waarbij familiale ondernemers een persoonlijke sparring partner toegewezen krijgen en vragen kunnen voorgelegd worden aan een pool van ervaren familiale ondernemers. Om daad bij het woord te voegen hebben we reeds € 20.000 aan studiebeurzen uitgedeeld aan startende ondernemers, die minder dan drie jaar actief zijn, opdat ze quasi gratis konden deelnemen aan de OndernemersUniversiteit. Van, voor en door eigenaars-ondernemers blijft het credo! Dus laat ons uw besognes weten opdat we u optimaal kunnen ondersteunen!”

Zin voor ondernemerschap

“Aan het roer van het C.E.O.-Limburg Voka family business center staat een jonge ondernemer. Pieter Smeets (34) heeft als fervent netwerker zijn eerste stappen gezet bij de dienst belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg. Nadien bouwde hij met succes het Keramiek Centrum Limburg uit, waarvan hij dit voorjaar zijn aandelen van de hand deed. Sinds 1 september is hij aan de slag als algemeen directeur bij C.E.O.-Limburg. Hij kent beide huizen en is bovenal een gepassioneerd ondernemer. Pieter zal het aanspreekpunt zijn voor de eigenaar-ondernemers en de verdere uitbouw van de dienstverlening voor zijn rekening nemen. Ook wordt hij de vertrouwenspersoon bij familiale overdracht. Zijn zin voor ondernemerschap is de garantie voor een optimale ondersteuning van de eigenaars-ondernemers", stelt Francis Wanten.

Zoekt u een:

  • aanspreekpunt als eigenaar-ondernemer?
  • persoonlijke netwerker die voor u faciliteert?
  • vertrouwenspersoon familiale overdracht

==> Pieter Smeets | Pieter.smeets@voka.be | +32 496 65 35 44

 

C.E.O.-Limburg Voka family business center

C.E.O.-Limburg Voka family business center